Sve tematske evente realiziramo u suradnji s partnerskom agencijom Laris TCB.
Našu kompletnu ponudu možete pregledati na https://laris-tcb.hr/organizacija-evenata/.